Faktura rozliczeniowa: kluczowe informacje i wskazówki

Faktura rozliczeniowa to ważny dokument w świecie biznesu i finansów. W niniejszym artykule omówimy, czym jest faktura rozliczeniowa, jak ją przygotować, jakie są jej rodzaje, oraz jakie są najważniejsze zasady i wymagania związane z jej wystawianiem.

Czym Jest Faktura Rozliczeniowa?

Faktura rozliczeniowa, znana także jako faktura korygująca, to dokument stosowany w transakcjach handlowych, mający na celu sprostowanie lub poprawienie wcześniejszej faktury. Najczęściej wystawiana jest w sytuacjach, gdy w pierwotnej fakturze wystąpiły błędy lub potrzebne są pewne korekty.

Rodzaje faktur rozliczeniowych

Istnieje kilka rodzajów faktur rozliczeniowych, z którymi warto się zapoznać:

 • Faktura korygująca VAT : Stosowana w przypadku błędów związanych z podatkiem VAT.
 • Faktura korygująca cenowa : Wystawiana w przypadku błędów dotyczących cen towarów lub usług.
 • Faktura korygująca ilościowa : Służy do korekty ilości towarów lub usług na pierwotnej fakturze.
 • Faktura korygująca daty : Stosowana, gdy trzeba poprawić datę wystawienia faktury.

Jak Przygotować Fakturę Rozliczeniową?

Przygotowanie faktury rozliczeniowej wymaga staranności i zrozumienia procesu. Oto kroki, które warto podjąć:

 1. Określ rodzaj błędu: Zanim przystąpisz do przygotowania faktury rozliczeniowej, musisz dokładnie zidentyfikować rodzaj błędu, który wystąpił na pierwotnej fakturze.
 2. Przygotuj nową fakturę: Następnie przygotuj nową fakturę, na której poprawisz błąd. Upewnij się, że zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, takie jak dane kontrahenta, datę, opis towarów lub usług, cenę, oraz wszelkie zmiany, które mają być wprowadzone.
 3. Wprowadź informacje korygujące: Na fakturze rozliczeniowej musisz jasno określić, jaki błąd jest korygowany. Może to być np. „Korekta cenowa z faktury nr XYZ z dnia 01.01.2023.”
 4. Wystaw i dostarcz fakturę: Po przygotowaniu faktury rozliczeniowej, wystaw ją i dostarcz do kontrahenta. Pamiętaj o zachowaniu kopii dla własnych archiwów.

Wymagania i zasady dotyczące faktur rozliczeniowych

W Polsce istnieją pewne wymagania i zasady, które musisz przestrzegać przy wystawianiu faktur rozliczeniowych:

 • Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) : Faktury korygujące muszą być zgodne z przepisami ustawy o VAT.
 • Dokładność danych : Wszystkie dane na fakturze, zarówno te poprawiane, jak i te nowe, muszą być dokładne i kompleksowe.
 • Termin wystawienia : Faktury rozliczeniowe należy wystawić w odpowiednim terminie, zgodnie z przepisami prawa.

Czy faktura rozliczeniowa może korygować dowolny błąd na pierwotnej fakturze?

Tak, faktura rozliczeniowa może być używana do korekty różnych rodzajów błędów, takich jak błędy w cenach, ilościach, danych kontrahenta, czy podatku VAT.

Czy faktura rozliczeniowa musi być numerowana inaczej niż pierwotna faktura?

W Polsce faktura rozliczeniowa powinna mieć swój unikalny numer, który różni się od numeru pierwotnej faktury.

Czy faktura rozliczeniowa musi być podpisana?

Tak, faktura rozliczeniowa powinna być podpisana przez wystawcę w celu potwierdzenia jej autentyczności.

Pamiętaj o Staranności i Zgodności z Przepisami

Przy wystawianiu faktur rozliczeniowych ważna jest staranność i zgodność z obowiązującymi przepisami. Zawsze warto skonsultować się z ekspertem ds. podatków lub księgowym, aby upewnić się, że wszystkie wymogi są spełnione.

Zobacz także:

Photo of author

Ernest

Dodaj komentarz