Ile czasu na wystawienie faktury?

Wystawienie faktury to nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, freelancerem czy małym przedsiębiorstwem, musisz znać zasady dotyczące terminu wystawienia faktury. Termin ten jest regulowany przepisami prawa i ma znaczenie zarówno dla ciebie, jak i dla twoich kontrahentów. W niniejszym artykule omówimy wszystkie aspekty związane z terminem wystawienia faktury oraz udzielimy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tej sprawie.

Termin wystawienia faktury – co mówi prawo?

Zgodnie z polskim prawem, termin wystawienia faktury jest uregulowany w ustawie o podatku od towarów i usług, czyli popularnie zwanej ustawą VAT. Zgodnie z art. 106b tej ustawy, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towary lub wykonano usługę. Oznacza to, że masz na ogół 15 dni na wystawienie faktury od momentu zrealizowania transakcji.

Termin wystawienia faktury VAT

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, to termin wystawienia faktury VAT jest dla ciebie szczególnie istotny. W przypadku dostawy towarów termin ten liczony jest od dnia dostarczenia towaru, natomiast w przypadku świadczenia usług – od dnia zakończenia świadczenia usługi. Warto zaznaczyć, że w przypadku faktur korygujących termin ten wynosi 30 dni od daty stwierdzenia przyczyny do korekty.

Ile dni na wystawienie faktury?

Jak już wspomniano, zazwyczaj masz 15 dni na wystawienie faktury od momentu zrealizowania transakcji. Jednakże istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Przykładowo, w przypadku dostaw towarów opiewających na kwotę nie większą niż 450 złotych brutto, fakturę można wystawić do 7 dni od dostawy towaru. Ponadto, w sytuacji gdy twoim kontrahentem jest inny podatnik VAT i umowa zawiera klauzulę przewidującą wystawienie faktury w określonym terminie, to termin ten jest wiążący.

Ile jest czasu na wystawienie faktury?

Jeśli zastanawiasz się ile dokładnie czasu masz na wystawienie faktury, to odpowiedź zależy od konkretnych okoliczności transakcji oraz umowy zawartej z kontrahentem. Dlatego warto zawsze dokładnie sprawdzać przepisy i ewentualne uzgodnienia z partnerem biznesowym.

Termin wystawienia faktury – konsekwencje

Niezachowanie terminu wystawienia faktury może mieć konsekwencje zarówno dla ciebie, jak i dla twojego kontrahenta. Przede wszystkim, niewłaściwe wystawienie faktury lub opóźnienie w jej wystawieniu może prowadzić do problemów z fiskusem. Ponadto, niewystawienie faktury w terminie może skutkować brakiem możliwości jej odliczenia przez kontrahenta.

Warto także pamiętać, że prowadząc działalność gospodarczą, zawsze musisz dbać o zachowanie dokumentacji i przestrzeganie przepisów podatkowych, w tym terminów wystawienia faktur.

Czy zawsze mam 15 dni na wystawienie faktury?

Nie, termin wystawienia faktury może być inny, w zależności od okoliczności transakcji i uzgodnień z kontrahentem. Przepisowo masz 15 dni, ale istnieją wyjątki.

Co się stanie, jeśli nie wystawię faktury w terminie?

Nieprawidłowe lub opóźnione wystawienie faktury może prowadzić do problemów z fiskusem i utraty prawa do odliczenia podatku przez kontrahenta. Warto zawsze dbać o terminowość w tej kwestii.

Czy istnieją sytuacje, w których termin na wystawienie faktury jest krótszy niż 15 dni?

Tak, istnieją. Przykładem są dostawy towarów o niskiej wartości, gdzie termin wynosi 7 dni. Warto sprawdzać konkretne przepisy i umowy.

Czy kontrahent może wydłużyć termin wystawienia faktury?

Tak, jeśli w umowie z kontrahentem zostanie zawarta klauzula przewidująca inny termin, to jest on wiążący. Warto jednak, aby taki termin został jasno określony i udokumentowany.

Zobacz także:

Photo of author

Ernest

Dodaj komentarz