Jakie dane do faktury

Faktura imienna jest dokumentem, który pełni istotną rolę w procesie księgowym i finansowym każdej firmy. Aby wystawić prawidłową fakturę, konieczne jest zebranie odpowiednich danych. W artykule tym omówimy, jakie dane są niezbędne do wystawienia faktury imiennej oraz jakie informacje powinny się na niej znaleźć.

Faktura imienna – podstawowe informacje

Faktura imienna to dokument finansowy, który potwierdza dokonanie transakcji handlowej pomiędzy dwiema stronami. Jedna strona to dostawca, a druga strona to klient. Faktura ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji, takie jak data, kwota, nazwa towaru lub usługi, oraz dane zarówno dostawcy, jak i klienta.

Dane dostawcy na fakturze imiennej

Na fakturze imiennej dostawcy powinny znaleźć się następujące dane:

 • Nazwa firmy dostawcy
 • Adres siedziby firmy
 • Numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) dostawcy
 • Numer REGON (Rejestracja Gospodarki Narodowej) firmy (jeśli dotyczy)
 • Numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) firmy (jeśli dotyczy)
 • Numer konta bankowego dostawcy

Wszystkie te informacje pozwalają identyfikować dostawcę i są niezbędne do prawidłowej identyfikacji w procesie księgowym oraz ewentualnych sprawozdań podatkowych.

Dane klienta na fakturze imiennej

Podobnie jak w przypadku danych dostawcy, na fakturze imiennej klienta powinny znaleźć się istotne informacje, które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować klienta. Są to:

 • Nazwa firmy klienta lub imię i nazwisko klienta (w przypadku osób prywatnych)
 • Adres siedziby klienta lub adres zamieszkania klienta (w przypadku osób prywatnych)
 • Numer NIP klienta (jeśli dotyczy)
 • Numer REGON klienta (jeśli dotyczy)

Te informacje są niezbędne do prawidłowego dokumentowania transakcji oraz dla celów ewentualnych reklamacji czy zwrotów.

Faktura imienna – jakie dane potrzebne do faktury

Warto również wiedzieć, jakie informacje dotyczące samej transakcji powinny znaleźć się na fakturze imiennej:

 • Data wystawienia faktury
 • Numer faktury (kolejny numer, który pozwala uniknąć duplikatów)
 • Data dokonania transakcji
 • Opis towaru lub usługi, w tym ilość i cena jednostkowa
 • Razem do zapłaty

To właśnie te informacje pozwalają na jasne określenie, za co dokładnie klient płaci, i umożliwiają prowadzenie prawidłowej księgowości w firmie.

Jakie dane są obowiązkowe na fakturze imiennej?

Obowiązkowe dane na fakturze imiennej to: nazwa i dane dostawcy, numer NIP dostawcy, nazwa i dane klienta, numer NIP klienta (jeśli dotyczy), data wystawienia faktury, numer faktury, data dokonania transakcji, opis towaru lub usługi, ilość i cena jednostkowa, oraz razem do zapłaty.

Czy na fakturze imiennej muszą być podane numery REGON i KRS firmy?

Nie, numery REGON i KRS firmy nie są obowiązkowe na fakturze imiennej, ale mogą być podane, jeśli firma posiada takie numery i chce je uwzględnić na fakturze.

Co się stanie, jeśli na fakturze brak będzie obowiązkowych danych?

Brak obowiązkowych danych na fakturze imiennej może skutkować odrzuceniem faktury przez urząd skarbowy lub problemy księgowe w firmie. Dlatego ważne jest, aby dokładnie wypełniać wszystkie wymagane pola na fakturze.

Zobacz także:

Photo of author

Ernest

Dodaj komentarz