Kasa fiskalna od jakiej kwoty

Kasa fiskalna jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce istnieją określone przepisy dotyczące obowiązku posiadania kasy fiskalnej i momentu, od którego trzeba ją posiadać. W tym artykule omówimy kwestie związane z obowiązkiem kasy fiskalnej oraz odpowiedzi na pytanie: kiedy kasa fiskalna jest wymagana?

Prezentujemy Państwu treść opracowaną z udziałem pcpro.pl

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej wynika z przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), przedsiębiorcy mający obroty powyżej określonej kwoty są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Warto zaznaczyć, że obowiązek ten nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Kasa fiskalna jest wymagana przede wszystkim od tzw. podatników VAT. Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną VAT są zobowiązane do posiadaniasposób prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz wykazywania kwoty podatku VAT w wystawianych fakturach.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Kluczową kwestią jest określenie momentu, od którego przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielkości obrotów, jakie osiąga przedsiębiorca. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące tego obowiązku:

Przychody Obowiązek Kasy Fiskalnej
Poniżej 20 000 zł rocznie Brak obowiązku
Od 20 000 zł do 150 000 zł rocznie Obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 1 stycznia roku następnego po przekroczeniu tej kwoty
Powyżej 150 000 zł rocznie Obowiązek posiadania kasy fiskalnej od pierwszego złotego przychodu

Jeśli Twój roczny obrót wynosi poniżej 20 000 zł, nie musisz posiadać kasy fiskalnej. Jednakże, jeśli Twoje przychody przekroczą tę kwotę, będziesz zobowiązany do jej posiadania od roku następnego. To oznacza, że musisz zacząć używać kasy fiskalnej od 1 stycznia kolejnego roku po przekroczeniu progu 20 000 zł.

Jeśli Twoje obroty wynoszą powyżej 150 000 zł rocznie, to jesteś zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej od pierwszego złotego przychodu. W praktyce oznacza to, że musisz ją mieć od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Kasa fiskalna obowiązek a zwolnienia

Warto zaznaczyć, że istnieją pewne zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Przykłady to m.in.:

  • Podatnicy realizujący wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnione z VAT.
  • Podatnicy prowadzący wyłącznie działalność rolniczą lub działalność w zakresie usług świadczonych na rzecz rolnictwa.

Jeśli Twoja działalność podlega którymś z tych zwolnień, nie będziesz zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej. Jednakże, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym, aby upewnić się, że nie masz obowiązku kasy fiskalnej.

Faqs

Kiedy kasa fiskalna jest wymagana?

Kasa fiskalna jest wymagana w przypadku osiągnięcia określonej kwoty przychodów, zgodnie z przepisami VAT. Obowiązek ten zależy od rocznych obrotów przedsiębiorcy.

Od kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Moment, od którego trzeba mieć kasę fiskalną, zależy od osiągnięcia określonej kwoty przychodów. Jeśli roczne przychody przekroczą 20 000 zł, obowiązek kasowy zaczyna obowiązywać od 1 stycznia roku następnego.

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną?

Przedsiębiorcy z rocznymi obrotami powyżej 150 000 zł są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej od pierwszego złotego przychodu, czyli od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Kasa fiskalna obowiązek a zwolnienia

Istnieją zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej, np. dla podatników świadczących usługi zwolnione z VAT lub prowadzących działalność rolniczą.

Zobacz także:

Photo of author

Ernest

Dodaj komentarz